• Hastanemiz SGK Anlaşmalıdır.

Hasta Hakları

Hasta hakları ; insan haklarının sağlık alanına yansımasıdır. En iyi sağlık hizmeti için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumluluklarıdır.

Hizmelerden Yararlanma Hakkı

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

Bilgilendirme ve Bilgi İsteme

Hastanemizde verilen her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenme ve sağlık durumunuz ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkına sahipsiniz.

Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme

Hastalarımızın , kendilerine sağlık hizmeti verecek ya da vermekte olan hekim ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

Mahremiyet

Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır. Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbı durumu, ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.

Reddetme, Durdurma ve Rıza

Hastalarımızın, tedaviyi reddetmeye,durdurulmasını istemeye,tıbbi müdahalede rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

Güvenlik

Hastalarımızın, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme

Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerinizi yerine getirme hakkınız vardır.

İnsani Değere Saygı Gösterilmesi , Saygınlık Görme ve Rahatlık

Hastanemizde saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik,şefkatli bir ortamda , her türlü hijyenik şartlar sağlanmış olarak sağlık hizmeti almaya hakkınız var.

Ziyaret ve Refakatçi bulundurma

Hastalarımızın , hastanemizce belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyatreçi kabul etmeye , imkanlar ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

Müracaat , Şikayet ve Dava Hakkı

Hastalarımızın , haklarının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Copyright © 2019 Özel EPC Hastanesi : Tüm video, görsel ve metinler epc.com.tr sitesine aittir