Bölüm Hakkında

Yoğun bakımda hastalar durumlarının ciddiyetine göre 3 basamağa ayrılmaktadır. Birinci basamak hastalar en hafif hasta grubunu oluştururken 3. basamak hastalar en ağır hasta grubunu temsil etmektedir. En ağır hasta grubunu tedavi edebilmek için hastanenin bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartların karşılanması için belirli branşlarda doktorların da bulunması gerekmektedir. Ek olarak hastanenin bazı fiziksel şartları yerine getirmesi ve bazı ileri teknoloji cihazları bulundurması gerekmektedir. Hastanemiz, tüm şartları sağladığı için 3. basamak hizmet verebilmektedir. Peki 3. basamak hizmet gerektiren hastalar kimlerdir?

Üçüncü basamak hastalarda çoğunlukla çoklu organ yetmezliği, koma, şok gibi ileri derecede problemler vardır. Bu organ yetmezliklerinin tedavisi için yüksek teknolojiye sahip cihazların kullanılması gerekir. Bu cihazlar böbrek yetmezliği için diyaliz cihazları, kalp yetmezliği için aort içine yerleştirilen balon pompalar, yapay kalp-akciğer cihazları, solunum cihazları gibi birçoğu sayılabilir. Bu tür hastaların yaşamsal fonksiyonları anlık olarak ileri seviye monitorizasyon ile takip edilmektedir. Ayrıca 3. Basamak hastalar birden fazla branş doktorunun tedavisine ihtiyaç duyar. Çünkü asıl problemin yanında birçok yandaş hastalıkları olabilmektedir. Yoğun bakımda hizmet 24 saat aralıksız verilebilmelidir.