Bölüm Hakkında

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir Çabuk yorulma,
siyanoz, çarpıntı, bayılma, gece idrara çıkma, ödem, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtilere sahip
olan kişiler kardiyoloji bölümünde tedavi edilir.

Kardiyoloji hangi hastalıklarla ilgilenir?
Kalbin ana görevi vücuda kan pompalamaktır. Eğer kalp çeşitli nedenlerden dolayı vücudun ihtiyaç
duyduğu kanı yeteri kadar pompalayamazsa kalp yetmezliği oluşur. Kardiyoloji kalp yetmezliği başta
olmak üzere;

Hipertansiyon
İskemik kalp hastalıkları
Aterosklerotik koroner arter hastalığı
Akut koroner sendromu
Anjina pektoris
Trisküspit stenozu
Aort yetmezliği
Aort darlığı
Mitral kapak yetmezliği
Mitral kapak darlığı
Miyokart infarktüsü
Endokart hastalıkları
Pulmoner yetmezlik
Pulmoner stenoz
Kardiyomiyopati
Akut miyokardit
Perikardiyal efüzyon
Kardiyak aritmiler