Bölüm Hakkında

Dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon ve Türkiye’de de 200 bin kişi kansere yakalanmaktadır. Günümüzde artık tedavi edilebilir hastalıklar grubunda olan kanserin, tanısı konulduğu andan itibaren pek çok branşın bir arada bulunduğu ortak bir bakış açısı ile değerlendirilmesi önem kazanmıştır. 

  Kanserin tanı ve tedavisinde, tüm branşların bir arada bulunduğu multidisipliner bir merkez çatısı altında ‘kişiye özel’ seçenekler sunan uluslararası standartlarda bilimsel altyapı ve ileri teknolojik olanaklarla hizmet vermektedir. 

Tıbbi Onkoloji 

Tıbbı Onkoloji bölümlerinde hastaların verileri detaylı bir şekilde incelenerek dünya çapında kullanılan ABD ve Avrupa rehberleri doğrultusunda analiz edilmekte ve hasta için en uygun tedavi uygulanmaktadır. Kanser tedavisinde önemli bir yeri olan ilaç uygulamalarında hastanın yaşı, kansere eşlik eden hastalıkları, kişisel tercihleri, özel ve mesleki yaşamı ile psikososyal özellikleri göz önüne alınmakta, hastanın da bu sürece katılımı sağlanmaktadır. Hastalara; klasik kemoterapi tedavilerinin yanı sıra son yıllarda “akıllı” olarak adlandırılan hedefe yönelik ilaç ve molekül uygulamaları, immünoterapi gibi başarı oranı ve yaşam kalitesini yükselten seçenekler sunulmaktadır. 

Kanser tedavisinde baş döndürücü gelişmeler olmaktadır. Kanserle ilgili çalışmalar sonucu kanser hücresi daha iyi tanınmakta bunun sonucunda spesifik tedaviler geliştirilmiştir.
Kanserde en önemli tedavi kemoterapi iken yapılan çalışmalar sonucu hedefe yönelik tedaviler ve immunoterapi geliştirilmiştir.
İlk 2002 yılında hedefe yönelik ilaç olan imatinib geliştirilerek kök hücre nakli bekleyen hastalar sadece tablet tedavisi ile sağlıklarına kavuşmuşlardır. Daha sonra meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri, over kanseri ve pek çok kanserde hedefe yönelik tedaviler geliştirilmiştir.
Kanserde dönüm noktalarından biri de vücudun bağışıklık sisteminin kanseri tanımasını sağlayan tedavi şekli dediğimiz immunoterapidir. Kanser hücresi kendini gizleyerek vücudun bağışıklık sisteminden kaçabilmekte ve yaygın metastaz yapabilmektedir. İmmunoterapi ile bağışıklık sisteminin kanseri yeniden tanımasını sağlayarak metastatik hastalıklarda dahi tamamen iyileşme sağlanabilmektedir.
Gerek hedefe yönelik tedaviler gerekse immunoterapi pek kanserde uygulanmakta ve SGK ödemesi altındadır.
EPC hastanesi onkoloji ünitemizde de bu modern tedavileri uygulayarak hastaların sağlığına kavuşmasına yardımcı olunmaktadır.