Bölüm Hakkında

Plastik Cerrahi: Plastik ve rekonstrüktif cerrahi, doğumsal anomaliler yada kaza ve hastalıklar sonucu sonradan edinilmiş fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların onarımı ile uğraşan bir cerrahi dalıdır.

Plastik kelimesi eski Yunancada şekil verme anlamına gelen ‘plasticos’ kelimesinden türetilmiştir. Rekonstrüktif ise Latin kökenli bir sözcük olup onarmak, yeniden yapmak anlamına gelir. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi tüm vücut yüzeyinde, deri, derialtı ve kemikleri ilgilendiren problemlerin cerrahi çözümü ile uğraşır.

Estetik Cerrahi: Estetik cerrahi plastik cerrahinin bir yan dalıdır. Estetik cerrahi, vücut imajının göze daha hoş gelecek şekilde biçimlendirilmesi için uğraşır. Burada sağlık sorunlarından çok estetik sorunlar ön plandadır.

Estetik cerrahiye ilginin çok olması insanların güzel olmak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Gerçek şu ki, güzel insanlar hayata daha şanslı olarak adım atmakta ve özgüvenleri yüksek olduğundan daha başarılı olmaktadır. Fiziksel görünümlerinden memnun olan kişiler kendisi ile barışık, iş yaşamında ve sosyal çevre ilişkilerinde başarılı, özel hayatlarında daha kolay mutlu olabilen kişilerdir.
Estetik cerrahinin amacı kişilerin özgüvenlerini kazanmalarına, böylece sosyal çevre ilişkilerinde başarılı, kendi içinde mutlu bireyler olmalarına yardımcı olmaktır.

Verilen Hizmetler

 •  Doğmalık dudak ve damak yarıkları
 •  Transgender (female to male)
 •  Çene, yüz ve kafa kemiklerinin doğmalık şekil bozuklukları
 •  Kulak kepçesi yokluğu, kepçe kulak ve diğer kulak şekil bozuklukları
 •  Deri ve yumuşak doku tümörleri
 •  El cerrahisi
 •  Yüz ve burunun tümörleri, doku kayıpları
 •  Tükürük bezleri hastalıkları
 •  Tüm vücutta doğumsal tümör, damar malformasyonları(hemangioma vb.),ben ve kitleler
 •  Kaza vb. nedenlerle oluşan yüz ve çene kemik kırıkları, şekil ve fonksiyon bozuklukları, çene cerrahisi
 •  Doğmalık el anomalileri
 •  Akut yanık ve yanık sonrası geç dönemde oluşmuş deformiteler, şekil bozuklukları
 •  Baş boyun bölgesi tümörleri ve bunların doku kayıplarının onarılması
 •  Meme yokluğu, meme asimetrisi yada fazla meme dokusu
 •  Kanser ameliyatları sonucu yeniden meme onarımı
 •  Jinekomasti( erkekte meme büyüklüğü)
 •  Bası yaraları, venöz yaralar ve diyabetik ayak gibi kronik yaralar