Bölüm Hakkında

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

Yakın zamana kadar sinir sistemiyle ilgili bir rahatsızlıkta nörologun yapacağı pek bir şey yoktu. Halen de ilerlemiş bir beyin tümörünün tedavi açısından pek de yüzgüldürücü olduğu söylenememektedir. Belirtilerin iyi değerlendirilmesi ve teşhis metodlarının yerinde kullanılması erken teşhisi sağlar. Nöroşirürji (beyin ve sinir cerrahisi) alanındaki ilerlemeler, tedavisi imkansız olarak ele alınan birçok nörolojik hastalığı tedavi edilebilenler arasına sokmuştur. Nörolojinin ilgilendiği hastalıklara misal olarak; multipl skleroz, sinir felçleri, konuşma bozuklukları, parkinson hastalığı gibi hastalıklar sayılabilir.

EMG NÖROLOJİ

Çocukluk döneminden yaşlılığa kadar yaşamın her döneminde görülen sinir sistemi ve kas hastalıkları, hayat konforunu bozan sağlık sorunlarının arasında yer alıyor. Vücuttaki sinirlerin ve kasların sağlıklı çalışıp çalışmadığı elektromiyografi, yani kısa yazılışıyla EMG yöntemiyle belirleniyor. EMG sayesinde soruna neden olan hastalık kısa sürede teşhis edilerek tedavi süreci başlıyor.

Elektromiyografi (EMG) nedir?

EMG (elektromiyografi) ya da diğer adıyla ENMG (elektronöromiyografi); elektro (elektriksel), nöro (sinir), miyo (kas) ve grafi (yazı) terimlerinin kısa yazılışıyla ifade edilmektedir. Elektromiyografi, kasların doğal elektriksel aktivitesini ölçmek için kullanılan bir testtir. EMG sayesinde hastalığın nedeni kaslarda mı, yoksa kasları besleyen sinirlerde mi olduğu belirlenir. EMG, sinirlerde ortaya çıkan işlev bozukluklarını belirmek, sinir ve kasları etkileyen hastalıkları teşhis etmek ya da hasarların şiddetini tespit etmek için yapılan bir yöntemdir.

Elektromiyografi nasıl yapılır?

EMG işlemi sırasında özel bir cihaz ve elektrotlar aracılığıyla kas ve sinirlerden gelen uyarılar dijital ortama veri halinde aktarılmaktadır. Dijital ortamdaki veriler nörologlar tarafından yorumlanmakta ve herhangi bir anormallik durumunun olup olmadığı değerlendirilmektedir. EMG’nin yapılması iki aşamadan oluşmaktadır. Elektrotların cilde yapıştırıldığı yüzey EMG’si ve iğne elektrotunun kas içine girdiği iğne EMG’si olarak iki aşamaya ayrılmaktadır. İlk aşamada sinir iletim durumu belirlenmektedir. Bunun için, hastanın kol veya bacaklarına iletken madde sürülerek kaydedici kablolar bağlanmakta ve uyarıcı elektrot aracılığı ile elektriksel uyarılar verilmektedir. Kaydedici kablolar elde edilen verileri bilgisayara aktarmakta, veriler dijital ortamda işlenmekte ve bilgisayarın ekranına yansıtılmaktadır. Böylece, ortaya çıkan dalga ve grafikler yardımı ile sinirlerin hızlarına, kalınlıklarına ve bazı diğer özelliklerine bakılmaktadır. Uyarı sinyali kişiyi rahatsız etmeyecek düzeyde gönderilmektedir. Bu işlemi yapan nöroloji hekimi gerek gördüğü takdirde ikinci aşamaya, yani iğne EMG’ye geçmektedir. İkinci aşamada ise iğne yardımıyla kasların elektriksel faaliyeti incelenmektedir. İğne EMG sırasında belirli kaslara steril iğne batırılarak, kasın istirahatta ve kasılı haldeki durumu incelenmektedir.

Emg Nöroloji

 • Nörolojinin laboratuvar dalı olan EMG ile Duyu sinirlerinin, motor sinirlerin ve her ikisinin
  birden sinir iletim hızlarının ölçülmesi, duyu potansiyeli ve kas aksiyon potansiyelleri
  amplitüdlerinin ölçülmesi iletmi bozak yerel ( tuzak nöropatiler sinir yaralanmaları ) ve genel
  ( polinöropatiler )
 • Refleks arkının (H), ve motor geç yanıtların (F) ölçümü ve zamansal değerlendirilmesi, karşı
  kol ya da bacak la kıyaslanmaları
 • İğne elektromyografisi yöntemi ile, kaslara ait istirahat aktivitelerinin, motor ünite
  potansiyellerinin ve maksimal kasılma örneklerinin değerlendirilerek kaslara gelen
  sinirlerdeki zedelenmenin ( Motor nöron hastalıkları , boyun bel fıtığı, tuzak nöropatiler, sinir
  yaralanma ya da kesilmeleri,) ya da kasların kendilerine ait hastalıkların değerlendirilmesi
 • Sinirlerden kaslara elektriksel aşırımı kas sinir kavşağı hastalıklarının (miyastania gravis,
  Botulizm – konzerve hastalığı- vs) değerlendirilmesi hastanemiz de yapılmaktadır.