Koroner Bt Anjio

Tomografi ile kalp anjiosu, bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) olarak da adlandırılır. Bu tıbbi görüntüleme yöntemi, kalp ve koroner arterlerin detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Geleneksel kalp anjiyografisi, damarları görmek için bir kateterin kullanıldığı invaziv bir prosedürdür. Bilgisayarlı tomografi anjiyografisi özel bir tomografi makinesi kullanılarak gerçekleştirilen non-invaziv bir prosedürdür.

Bu yöntemde, hastanın vücudu çeşitli açılardan röntgen ışınları ile taranır ve bilgisayar programları bu verileri üç boyutlu görüntülere dönüştürerek kalp ve koroner arterlerin detaylı bir haritasını oluşturur. Bu görüntüler, doktorlara damar tıkanıklıkları, plak birikintileri, anevrizmalar ve diğer kalp damar hastalıkları gibi durumları değerlendirme imkanı tanır.

Koroner Bt Anjio ile ağrısız kanamasız kalp anjionuzu yaptırın.