1.AMAÇ:

Bu talimatın amacı yatarak teşhis ve tedavisi yapılan hastaların refakatçi ve ziyaretçi kabulünde standart bir yöntem belirlemektir.

2.KAPSAM: Bu talimat Özel EPC  Hastanesindeki refakatçi ve ziyaretçi kabulünü kapsar.

3.TANIMLAR: Özel Bir tanımı yoktur

4.UYGULAMA:

4.1.Özel EPC  Hastanesi ZİYARET SAATLERİ 09:00–21:30 saatleri arasındadır.

4.1.1. Yoğun bakım ünitelerinde hasta ziyareti: Yoğun bakımlarda hasta ziyaretçisi kabul edilebilir. Ancak hastanın durumu dikkate alınarak hekim tarafından ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Aynı anda çok sayıda ziyaretçinin kabulü, hasta sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabileceği için, ziyaretçi sayısına, yoğun bakım ünitesi bazında hekim tarafından karar verilir.

4.1.1.1.Erişkin Yoğun bakım ünitesinde; 24 saatte 1 kez ( saat 12:00 – 13:00 ) ve hekim uygun gördüğü zamanlarda ziyaretçi alınabilir.

4.1.1.2. Yoğun bakımda hekimin uygun gördüğü zaman ve sürelerde ziyaretçi alınabilir.

4.1.1.3. Ziyaretlerde yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisini aksatmamak ve hasta güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması esastır.

Bu nedenle, ziyaretçiler yoğun bakım servislerine, görevli sağlık personelinin refakatinde, diğer hastaları tedirgin ve rahatsız etmeyecek şekilde ve belirli bir düzen içinde alınmalıdır. Ziyaret süresi makul ve mümkün olan en kısa süreyle sınırlandırılmalıdır. Bu sırada ilgili sağlık personeli tarafından hasta yakınına, hastasının durumu hakkında anlaşılır bir şekilde bilgilendirme yapılır.

 4.1.1.4.Yoğun bakım hasta ziyareti öncesi ziyaretçilere, servis hekimi tarafından belirlenen sağlık personelince, eğitim verilmelidir. Ziyaretçi kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.

4.1.1.5.Bulaşıcı hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan biri ile yakın zamanda temas ettiği bilinenler, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmemelidir. Ancak ziyaretin kritik önemi olması durumunda, ziyaretçinin cerrahi maske kullanarak ve el hijyenini sağlayarak ziyaretine, sağlık personeli eşliğinde izin verilebilir.

4.1.1.6.On (10) yaşın altındaki çocuklar, kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda zorlanabilecekleri için, çok özel durumlar dışında, erişkin yoğun bakım servisine ziyaretçi olarak alınmamalıdır. Yoğun bakım servisine, anne ve baba refakatinde üç (3) yaş üzeri kardeşlerin ziyaretine izin verilebilir.

4.1.1.7. Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda, hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlamasını yapılabilir.

4.1.1.8. Ziyaretçiler izolasyon önlemlerinin alındığı hastaların bulunduğu alanlara girerken enfeksiyon kontrol kurulunun belirlediği izolasyon kurallarına mutlaka uymalıdır.

4.1.2. Yoğun bakım servislerine girerken kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı:

4.1.2.1. Yoğun Bakım Servisine girişte (sağlık çalışanı, ziyaretçi vb.) mutlaka el hijyeni sağlamalıdır. Bunun için yoğun bakım girişinde ve yatak başında, alkol bazlı el antiseptiği ve yoğun bakım içinde el yıkama için gerekli lavabo, sıvı sabun ve kağıt havlu bulunur.

 4.1.2.2. Yoğun bakım servisine girerken ancak izolasyon uygulanan hasta varsa; enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda önlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır.

4.1.2.3. Yoğun bakım servisine girerken galoş giyilmesine gerek yoktur.

 4.1.2.4.Çoğul dirençli mikroorganizma sıklığının yoğun olduğu durumlarda, enfeksiyon kontrol komitesince eldiven, önlük, maske kullanımıyla ilgili kurallar yeniden düzenlenebilir.

4.1.2.5.Ziyaret sırasında, hasta mahremiyetini koruyacak önlemler alınır.

4.1.2.6. Ziyaret ve refakat kuralları, ilgili alanlarda asılı olarak, web sayfasında ve hasta odalarında hasta ve ziyaretçi rehberinde yazılı olarak bulunur.

4.2. On iki (12)yaştan küçük çocukların hastane ortamlarında enfeksiyon alma riskleri yetişkinlerden daha fazla olduğundan hasta ziyareti yapmaları sakıncalı ve yasaktır.

4.3. Ziyaretlerin 15 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılmasına özen gösterilecektir. Ziyaret süresi dolduktan sonra ve ziyaret esnasında servisler sorumlular tarafından kontrol edilir ve ziyaretçilerin servisleri boşaltmaları sağlanır.

4.4.Hastanın durumu hakkındaki ön bilgiler ilgili kattaki hemşireler tarafından verilecektir. Hastanın durumunu öğrenmek isteyen hasta yakınları için gerekirse hastanın hekimi ile bağlantı kurulacaktır. Hekim bulunamaz ise, hasta hakkında tıbbi bilgi verilmez.

4.5.Hasta yakınlarının gribal enfeksiyon veya başka rahatsızlığı söz konusuysa hasta yakını korunma yöntemi hakkında bilgilendirilir. Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaret hekim iznine bağlıdır. Bu durum hastanın hemşiresine bildirilir. Ziyaretçi kısıtlaması ile ilgili bilgiler hemşire tarafından ziyaretçilere iletilir.

4.6.Hastalar açısından sakınca doğurabilecek durumlarda ve izole edilmiş hastalara ziyaretçi kabul edilmez, zorunlu hallerde ziyaretçi ve hastaya koruyucu önlemler ilgili hemşirenin ve personelin yardımı ile alınır.

4.7.Herhangi bir sıhhi ve tıbbi sakınca olmadıkça kurumlara yatan tutuklu ve hükümlüler Cezaevi Yönetmeliğine uygun olarak haftada bir gün 10 dakika ziyaret edilebilirler

4.8.Hasta yanına ziyaretçilerin her hasta için iki kişiden fazla girmemeleri sağlanır.

4.9.Ziyaretçiler yataklara oturmamaları, hastaneye ait cihaz malzemelerle temas etmemeleri konusunda çalışan personeller tarafından uyarılır.

4.10.Ziyaretçilerin hemşire bankosuna girmemesi çalışan personeller tarafından sağlanır. 4.11.Hasta dosyaları ziyaret saatlerinde bilgi güvenliği yönünden ziyaretçilerin ulaşamayacağı şekilde hemşire tarafından muhafaza edilir.

4.12.Hastalarımızın sağlığı için tüm hastane binası içerisinde sigara içilmesine kesinlikle izin verilmez. 4.13.Ziyaret saatlerinin dışında acil yatmış hastaların birinci derecede yakınlarının hastayı ziyaret isteği karşısında hastanın hekimi ve hemşiresinin bilgisi doğrultusunda uygun görülen sürede ziyarete izin verilecektir.

4.14.Ameliyat sonrası tıbbi açıdan bir sakınca yok ise bir refakatçi yanında kalabilir. Birden fazla hasta yakını refakatçi kalmak istiyor ise hastanın hekimi veya hemşiresi ile görüşüp onay alınmalıdır. 4.15.Yatış yapıldıktan sonra değerli eşyalarınızı refakatçilerinize teslim etmeniz, eğer refakatçiniz yoksa kat hemşirelerine imza karşılığında teslim etmeniz uygun olacaktır. Hastane yönetimine teslim edilmeyen hasta eşyalarından hastane yönetimi sorumlu değildir.

4.16.Hasta ve yakınları için yemek saatlerimiz aşağıdaki gibidir:

Sabah kahvaltısı: 07:30- 08:00

Öğle yemeği: 12:00- 13:00

Akşam Yemeği: 17:00- 18:00

Hasta odalarında bulunan Hasta ve Ziyaretçi Rehberinde de gereken kurallar belirtilmiştir.