Bölüm Hakkında

Ameliyat girişimi gerektiren hastalıkları tedavi eden branş için ‘’Genel Cerrahi’’ tanımı konmuştur. Ancak; tıbbi cerrahi girişimlerin adedi ve nitelikleri artınca yeni cerrahi üniteler kurulmak zorunda kalınmıştır. Örneğin; Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatolji Cerrahisi, Toraks Cerrahisi, Üroloji ve hatta Çocuk Cerrahisi gibi selektif cerrahi üniteleri zaman içerisinde çalışmalara başladı. Bunun neticesinde son 50-60 yıl içerisinde oluşan bu cerrahi merkezlerinin yanında ‘’Genel Cerrahi’’ ayrı bir konum almak zorunda kalmıştır.

Öyle ki, özellikle son 25 yıl içerisinde bildiğimiz Genel Cerrahi branşı kendi içinde de bölünerek birçok selektif üniteye ayrılmıştır. Endokrin Cerrahisi, Gastroenteroloji Cerrahisi, Proctoloji Cerrahisi’ni buna örnek olarak göstermek mümkündür.

EPC Hastanemizde, Genel Cerrahi Polikliniği bu branşlar ile ilgili hastaları kabul edip teşhis ve tedavisi için çalışmalar yapmaktadır.

Bunların başında özellikle meme hastalıkları, erken tanı ve tedavisi ön plana çıkmaktadır. Ortalama her sekiz kadının birinde yaşadığı dönem içinde meme hastalığı tespit edilmiştir. Bu hastalarda erken tanı ve tedavi ile yüz güldürücü sonuçların alınabilmesi pek ala mümkündür.

Memedeki hastalıkların en sık görülenleri şöyle sıralayabiliriz:

Verilen Hizmetler

 •  Laparoskopik Obezite Cerrahisi
 •  Laparoskopik TİP 2 Diyabet Cerrahisi
 •  Meme Kanseri ve İyi Huylu Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
 •  Laparoskopik Safre Kesesi ve Safra Yollarının Cerrahi Tedavisi
 •  Kasık Fıtığı Onarımı ve Cerrahi Tedavisi
 •  Tekrarlayan Karın Fıtıklarının Cerrahi Tedavisi
 •  Limberg Fleb(Yama Yöntemiyle) Kıl Dönmesi(Plonidal Sinüs) Ameliyatı
 •  Hemoroid Cerrahi Tedavisi (Lazerle)
 •  Laparoskopik Reflü Cerrahisi
 •  Mide – Kolon – Pankreas Kanserleri Cerrahi Tedavisi
 •  Guatr – Tiroid Hastalıklarının Tanı ve Cerrahi Tedavisi
 •  Apandisit ve Genel Cerrahiyi İlgilendiren Acil Operasyonları

Yukarıdaki hastalıkların muayene ve görüntüleme teknikleriyle erken tanı, dolayısıyla erken tedavi imkanları sağlanabilmektedir. Özellikle 12 yaş sonrası tüm bayanların belirli periyodlarla genel cerrahi ünitelerine başvurmaları tavsiye edilir.

Ailesinde meme tümörleri (iyi veya kötü huylu) hikayesi olanlar özellikle daha erken muayene olmalıdırlar.

Nadir de olsa erkek hastalarda meme tümörleri ve meme büyümeleri de (jinekomasti) teşhis ve tedavi kapsamına girmektedir.

Bölgemizin endemik (yaygın) guatr hastalığı konumunda olması da ayrı bir önem taşımaktadır. Böylece, hastanemiz bünyesindeki Genel Cerrahi Polikliniği’nde tiroid hastalıkları tanı ve cerrahi tedavisi de başarıyla yürütülmektedir.