Bölüm Hakkında

Akut veya zamana yayılmış komplikasyonlarla birlikte gelişerek hayati risk oluşturabilen ciddi hastalık gruplarından biri enfeksiyon hastalıklarıdır. Bu hastalıkların tanı ve tedavi hizmetleri ile mikrobiyolojik laboratuvar çalışmaları Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji birimlerince yürütülmektedir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji’nin alanına giren pek çok hastalık türü bulunur. Hastanelerimizde bakteri, virüs ve parazit gibi mikroorganizmaların yol açtığı her türlü hastalığın tanı, tedavi ve takibi güncel bilgiler ışığında, uzman hekimler ve sağlık çalışanlarından oluşan multidisipliner ekipler tarafından titizlik ile yapılır.

Bölümümüzde; bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin yapmış olduğu hastalıkların tamamı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV, AIDS, sarılık (hepatitler), tifo, bruselloz, tüberküloz ve benzeri hastalıklar, ateşli hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, grip, ishaller, solunum yolu enfeksiyonları, menenjit, ensefalit gibi beyin ve omurilik enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları, diyabetik ayak enfeksiyonları, besin zehirlenmeleri, yoğun bakım ve cerrahi alan enfeksiyonları gibi pek çok hastalığın tedavileri yapılır. Enfeksiyon Hastalıkları Birimi aynı zamanda hastane enfeksiyonlarını kontrol etmek, izlemek, bu enfeksiyonları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapar; hasta, hasta yakınları ve ilgili personele bu konuda eğitimler verir.Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji kliniklerimizde tanı ve tedavi işlemleri sıklıkla yapılan bazı hastalıklar şöyledir:

 • Bakteri, Virüs, Mantar ve Parazit Kaynaklı Hastalıklar
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 • HIV ve AIDS
 • Hepatit (Sarılık) Türleri
 • Tifo, Bruselloz, Tüberküloz ve Benzeri Hastalıklar
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları
 • Grip ve Diğer Solunum Yolu Enfeksiyonları
 • İshaller
 • Beyin ve Omurilik Enfeksiyonları (Menenjit, Ensefalit vb.)
 • Diyabetik Ayak Enfeksiyonları
 • Yumuşak Doku Enfeksiyonları
 
 

Verilen Hizmetler

 •  Karaciğer Kan Testleri
 •  Tam Kan Sayımı-Hemogram
 •  Kan Kültürü
 •  Diyabetik Ayak Tedavileri
 •  Hiv Testi
 •  Hepatit A Testi
 •  Hepatit C Testi
 •  Laboratuvar Testleri
 •  İdrar Yolu Enfeksiyonları
 •  Hepatit B
 •  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 •  İdrar Yolu Enfeksiyonları