Bölüm Hakkında

Hastanede yatan tüm hastaların beslenmesinden sorumlu olarak hastalık tanılarına uygun beslenme ve diyet tedavileri planlanır ve uygulanır. Doktor vizitelerinde hastanın beslenmesi konusunda verilecek kararlarda doktorla işbirliği yapılır. Özel beslenmeyi gerektiren tüm hastalar için enteral-parenteral beslenme ilkeleri saptanır ve uygulanır. Diyet, hastanın beslenme öyküsü alınarak ve beslenme alışkanlığına uygun şekilde yaş,cinsiyet,boy,vücut ağırlığı,fiziksel aktivite gibi özellikleri gözönüne alınarak düzenlenmektedir.

Vücut bileşenleri ölçülür(Tanita), değerlendirilmesi ve takibi yapılır. Hastanın besin tüketim durumu değerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapılır ve takip edilir. Hasta taburcu olurken hastalığı ile birlikte beslenme alışkanlıklarının yanı sıra sosyoekonomik koşulları da dikkate alınarak diyet düzenlenir ve gerekli bireysel eğitim verilir. Hastalarla iletişim kurularak diyet takipleri ve değerlendirilmeleri yapılır. Poliklinik hizmeti verilerek sağlıklı beslenme ve sağlıklı zayıflama konusunda danışmanlık hizmeti verilir.

 
 

Verilen Hizmetler

  •  Çocukluk Çağı Beslenmesi
  •  Ergenlik Çağı Beslenmesi
  •  Gebelik Dönemi Beslenmesi
  •  Kalp Hastalıkları İçin Beslenme
  •  Şeker Hastalığı (Diyabet) İçin Beslenme
  •  Gut Hastalığı İçin Beslenme
  •  Beslenme Bozukluğu (malnütrisyon)
  •  Şişmanlık (Obezite)
  •  İdrar Yolu ve Böbrek Taşları İçin Beslenme
  •  Böbrek Hastalığı İçin Beslenme