Bölüm Hakkında

Enfeksiyon etkeni bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitlerin direkt ve boyalı incelemeleri, antijen testleri, bakteri veya mantar kültürlerinde üretilmeleri ve tür düzeyinde tanımlanmaları Mikrobiyoloji laboratuvarımızda uzman hekim kontrolünde ve yetkin personellerimizce 24 saat boyunca yapılabilmektedir. Her türlü hasta örneklerinden (Boğaz, idrar, kan, ürogenital örnekler, BOS, Balgam, yara vb ) üretilen mikroorganizmaların antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi gerçekleştirilmekte, 24-48 saat içinde kültür ve antibiyogram sonuçları verilmektedir. Kan kültürleri üreme kontrollü otomatik cihazla (RENDER-BC128 Tam Otomatik Kan Kültürü Cihazı) izlenmekte, böylece çabuk sonuç alınması sağlanmaktadır. Yine, ürogenital materyallerden çalışılan ve rutin kültürlerde üretilemeyen Üreoplasma/Mycoplasma gibi etkenler, özel besi yerlerinde üretilerek, antibiyotik duyarlılıkları saptanabilmektedir. Mikroorganizma tanımlama sürecinde konvansiyonel yöntemler yanında otomatik kit ve bilgisayar programları da kullanılmaktadır. Bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılıkları hem klasik Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi hem de otomatize sistemle çalışılmakta, sonuçlar MIC değerleri ile birlikte The Clinical and Laboratory Standards Institute(CLSI) kriterlerine göre çalışılarak raporlama yapılmaktadır.